بایگانی‌های دهستان فراغه، مگس میوه مدیترانه ای - یزد تیتر
ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در باغات دهستان فراغه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

ردیابی مگس میوه مدیترانه ای در باغات دهستان فراغه

مسئول جهاد کشاورزی دهستان فراغه از نصب تله و فرمون به منظور ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغهای میوه این دهستان خبر داد.