بایگانی‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد. کانون دانشجویی سلامت معنوی - یزد تیتر
اولین کانون دانشجویی سلامت معنوی کشور در یزد راه اندازی شد ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

اولین کانون دانشجویی سلامت معنوی کشور در یزد راه اندازی شد

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از راه اندازی اولین کانون دانشجویی سلامت معنوی کشور در یزد خبر داد.