تهران
۶۲۴۱۳۸۱۰

دانشگاه آزاد یزد در حوزه مهارت و کارآفرینی برتر کشور شد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد به جهت فعالیتهای خلاقانه و اجرای طرح‌های متنوع در حوزه مهارت و کارآفرینی در بین واحدهای داشگاهی به همراه دانشگاه آزاد اصفهان و خراسان، سه استان ...