بایگانی‌های دادگستری استان یزد. جعل عنوان. کلاهبردار - یزد تیتر
دستگیری دو نفر جاعل عناوین دولتی و کلاهبردار در یزد ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

دستگیری دو نفر جاعل عناوین دولتی و کلاهبردار در یزد

در اجرای مصوبه شورای عالی قضایی کشور، مبنی بر لزوم برخورد با افرادی به جعل عنوان و انتساب خویش به مقام های قضایی و مسئولین دستگاه های اجرایی اقدام می کنند، دو نفر کلاهبردار در یزد دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با توجه به حساسیت […]