تهران
download

نیروگاه برق آبی در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد نصب می‌شود

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای یزد از نصب نیروگاه برق آبی تا نیمه دوم سال 1401 در تاسیسات خط اول انتقال آب یزد خبر داد. به گزارش ...