تهران
Resizer_16714622978991

لزوم توسعه کمی و کیفی خطوط ریلی کشور

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: توسعه کمی و کیفی در راه آهن و خطوط ریلی به منزله بهبود مشکلات مردم در زمینه رفت و آمد ...