تهران
۹۲۸۳۷۰_۸۴۹-۱

خشونت خانگی در یزد روند رو به تزایدی دارد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد گفت: خشونت خانگی بویژه کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری و خشونت علیه زنان در یزد روند رو به تزایدی دارد. به گزارش پایگاه خبری ...