بایگانی‌های خانه تاریخی صالحی هرات، مرمت و ساماندهی - یزد تیتر
آغاز مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صالحی هرات ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

آغاز مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صالحی هرات

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم از آغاز پروژه مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صالحی هرات خبر داد