بایگانی‌های جهاد کشاورزی شهرستان یزد، محصولات گلخانه ای - یزد تیتر
توسعه روشهای نوین تولید محصولات گلخانه ای در یزد ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

توسعه روشهای نوین تولید محصولات گلخانه ای در یزد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در خصوص مزایای روش هیدروپونیک در کشت گلخانه ای خیار توضیحاتی ارائه کرد.