بایگانی‌های جهاد کشاورزی شهرستان میبد، پوشش میوه انار - یزد تیتر
آغاز طرح پوشش میوه انار جهت مقابله با عوامل خسارتزا در میبد ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

آغاز طرح پوشش میوه انار جهت مقابله با عوامل خسارتزا در میبد

طرح پوشش میوه انار جهت مقابله با عوامل خسارتزا در شهرستان میبد آغاز شد.