بایگانی‌های جهاد کشاورزی استان یزد. آفت زنگ زرد - یزد تیتر
آفت زنگ زرد در کمین گندمزارهای استان یزد ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

آفت زنگ زرد در کمین گندمزارهای استان یزد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: چنانچه با آفت مبارزه نشود عملکرد در واحد سطح محصول گندم و جو به نحو قابل توجهی پایین می آید و عملا آن محصول اقتصادی نخواهد بود و در این راستا اکیپ های شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سراسر استان فعال هستند و روزانه از […]