بایگانی‌های جهاد کشاورزی استان یزد، پرورش شتر - یزد تیتر
پرورش ۱۵ هزار نفر شتر در استان/ اختصاص رتبه سوم جمعیتی شتر کشور به یزد ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

پرورش ۱۵ هزار نفر شتر در استان/ اختصاص رتبه سوم جمعیتی شتر کشور به یزد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر شتر در کشور در حال پرورش هستند و حدود ۱۵ هزار نفر در ۲۲ استان در این بخش فعالیت دارند.