بایگانی‌های جهاد آبرسانی، شرکت آبفای استان یزد - یزد تیتر
جهاد آبرسانی در سراشیبی پیشرفت ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
مدیرعامل آبفای یزد؛

جهاد آبرسانی در سراشیبی پیشرفت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از روند مطلوب اجرای پروژه های جهاد آبرسانی در استان خبر داد.