بایگانی‌های جابجایی خط انتقال آب، میدان و زیرگذر ورودی ابرکوه - یزد تیتر
۱۱ مرداد ۱۴۰۲

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه جابجایی خط انتقال آب از میدان و زیرگذر ورودی ابرکوه

مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از جابجایی خط انتقال آب از میدان و زیرگذر ورودی ابرکوه خبر داد.