بایگانی‌های تولید علوفه، جهاد کشاورزی شهرستان میبد - یزد تیتر
تولید علوفه در شرایط شور گامی در جهت تامین نیاز دامداران استان ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

تولید علوفه در شرایط شور گامی در جهت تامین نیاز دامداران استان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد، تولید علوفه در شرایط شوری خاکها را گامی در جهت تامین نیاز دامداران استان یزد دانست.