تهران
۵۷۶۵۳۸۷۶

برتری زيلوی تولیدی بانوی یزدی در جشنواره بين‌المللی صنايع دستی

محصول زيلوي توليدی متقاضي طرح ملي توسعه مشاغل خانگي استان يزد، در اولين جشنواره بين المللي صنايع دستي ايران پذیرفته شد . به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، اولين جشنواره بين ...