بایگانی‌های توزیع کود کشاورزی یارانه ای - یزد تیتر
توزیع ۳۵۲۹ انواع کود کشاورزی یارانه ای طی دو ماهه ابتدای امسال ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

توزیع ۳۵۲۹ انواع کود کشاورزی یارانه ای طی دو ماهه ابتدای امسال

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از توزیع ۳۵۲۹ تن انواع کود کشاورزی یارانه ای طی دو ماهه ابتدای امسال خبر داد.