بایگانی‌های تقویم گردشگری، جاذبه های گردشگری - یزد تیتر
رونمایی از تقویم گردشگری مهریز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

رونمایی از تقویم گردشگری مهریز

به مناسبت هفته میراث فرهنگی از تقویم گردشگری مهریز به منظور معرفی جاذبه های گردشگری رونمایی شد.