بایگانی‌های تعزیرات حکومتی استان یزد، نانوایی ها - یزد تیتر
تخلف نانوایی ها زیر ذره بین نظارت ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

تخلف نانوایی ها زیر ذره بین نظارت

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد از اجرای طرح ویژه استانی نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی در سطح استان خبر داد.