بایگانی‌های تخلف نمای غیرمجاز، شهرستان اردکان - یزد تیتر
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

رفع تخلف نمای غیرمجاز در بافت تاریخی اردکان

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان از رفع تخلف نمای غیرمجاز در بافت تاریخی اردکان خبر داد.