بایگانی‌های بوستان زنبق، شورای اسلامی شهر یزد - یزد تیتر
۲۰ تیر ۱۴۰۲

بوستان زنبق در بلوار جمهوری یزد احداث می شود

عضو شورای اسلامی شهر یزد از کلنگ زنی بوستان زنبق واقع در کوچه زنبق بلوار جمهوری به عنوان ک بوستان محله ای خبر داد.