تهران
۲۸۱۶۲۷۶_۴۵۲

وزیر بهداشت خبر داد: اخذ مجوز گردشگری سلامت برای ۲۲۰ بیمارستان در کشور

وزیر بهداشت با اشاره به توسعه گردشگری سلامت گفت: اکنون ۲۲۰ بیمارستان در کشور مجوز گردشگری سلامت را اخذ کرده‌اند و می‌توانند گردشگران خارجی را برای درمان پذیرش کنند. به ...