بایگانی‌های بلوارشهید باهنر، کاهش بار ترافیکی - یزد تیتر
۱۵ هزار متر مربع آسفالت بلوار شهید باهنر مرمت و تعویض می شود ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ هزار متر مربع آسفالت بلوار شهید باهنر مرمت و تعویض می شود

سخنگوی شهرداری یزد با بیان اینکه ۱۵ هزار متر مربع آسفالت بلوار شهید باهنر مرمت و تعویض می شود، در ارتباط با علت اجرای شبانه این پروژه گفت: در راستای کاهش بار ترافیکی بلوار شهید باهنر این پروژه از ساعت۲۳ تا ۷ صبح اجرا می شود.