تهران
فاقد تصویر شاخص

عملکرد بسیج در گسترش فرهنگ بهینه مصرف برق مطلوب است

فرمانده پایگاه بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تاکید کرد: بسیج با بهره گیری از نیروهای کارآمد و متخصص توانست در پیک بار تابستان امسال عملکرد خوبی را در ...