تهران
۸۱۲۴۷۹۳_۲۰۲

دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در یزد برگزار می شود

دبیر برگزاری دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان یزد از برگزاری این جشنواره در آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز 15 ...