بایگانی‌های برداشت پسته، جهاد کشاورزی استان یزد - یزد تیتر
آغاز برداشت پسته از باغات استان یزد ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

آغاز برداشت پسته از باغات استان یزد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از آغاز برداشت پسته از باغات استان خبر داد.