بایگانی‌های اهدای عضو، دانشگاه علوم پزشکی یزد - یزد تیتر
بیست و پنجمین اهدای عضو سال جاری در یزد ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

بیست و پنجمین اهدای عضو سال جاری در یزد

با ایثار یک هموطن دیگر بیست و پنجمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.