تهران
IMG_20230114_145104_866

رییس خانه صمت استان یزد: درصد قابل توجهی از بار اشتغال کشور بر دوش یزد است/ ضرورت توجه ویژه دولت به استان

  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست طلایه داران پیشرفت ایران با رئیس جمهور با اشاره به جایگاه صنعتی استان یزد و همچنین نقش این استان ...