بایگانی‌های استاندار یزد، ساخت و سازهای غیرمجاز - یزد تیتر
۰۱ شهریور ۱۴۰۲

عزم جدی جهت پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان

استاندار یزد با اشاره به آمار بالای ساخت و سازهای غیرمجاز در استان گفت: در ستاد پیشگیری و مقابله از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان، پیشنهادات این حوزه بررسی و بسته ای عملیاتی و کارآمد تهیه و تدوین شود.