تهران
IMG_20230123_080055_760

تشکیل کمیته پایش کمی محصولات تولیدی در صنایع مادر استان

نشست شورای استاندارد استان، به ریاست دکترسیدمسعود عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری یزد و دوایر استانی متناظر با دستگاه ها و وزارت خانه های مرتبط، در سالن ...