بایگانی‌های اردوی جهادی، دامپزشکی، شهرستان اشکذر - یزد تیتر
جهادگران دامپزشکی در مسیر محرومیت زدایی ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

جهادگران دامپزشکی در مسیر محرومیت زدایی

مدیرکل دامپزشکی استان یزد از در پیش رو بودن اردوی جهادی دامپزشکی در شهرستان اشکذر خبر داد.