تهران
۲۸۱۱۴۱۱_۳۳۷

پرونده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی در یزد به سازش رسید

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد گفت: با دو شعبه 23 و 27 شورای حل اختلاف شهرستان یزد، پرونده با موضوع اختلاف مالی به مبلغ یک میلیارد و 500 ...