بایگانی‌های آفت مگس میوه مدیترانه، دهستان رستاق - یزد تیتر
ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه در باغات دهستان رستاق ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه در باغات دهستان رستاق

مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان رستاق از نصب تله مگس میوه مدیترانه ای در باغات این دهستان خبر داد.