تهران
photo_2022-01-16_10-08-40

سازمان آتش‌نشانی تجلی روح همکار و کار گروهی است

نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان آتشنشانی گفت: سازمان آتش‌نشانی نمونه بارز همکاری و تعاون سازمانی و گروهی است و هدف والای آن حفظ سرمایه های ملی است. به ...