تهران
۲۸۹۳۰۷۵

جوان فداکار حادثه آتش سوزی آسمانی شد

رئیس بیمارستان شهدای محراب یزد از درگذشت جوان فداکار " جلال خنفری" خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، پورمازار اظهار داشت: جوان فداکار جلال خنفری، پس از تحمل رنج ...