بایگانی‌های آبفای یزد، انشعابات غیرمجاز - یزد تیتر
انشعابات غیرمجاز آب زیر ذره بین ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

انشعابات غیرمجاز آب زیر ذره بین

سامانه سوت زنی با هدف جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و دریافت گزارش های مردمی، آماده خدمات رسانی به مشترکین آب و فاضلاب است.