مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد اعلام کرد: گودبرداری، کول گذاری، لایروبی، خرابی کشی و آزاد سازی مسیر آب، طوقه چینی و درپوش گذاری از مهمترین عملیات اجرایی است که در راستای حفظ و احیاء قنات حسن آباد مشیر یزد در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ طولانی ترین حجم عملیات اجرایی با مشارکت مردم برای حفظ و احیاء قنات حسن آباد مشیر از آبان ۱۴۰۲ آغاز گردیده و تا احیا سنگ آسیاب و ثبت واحد گردشگری کشاورزی آن ادامه خواهد داشت.

محمدرضا غفاریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد در این خصوص بیان نمود: طول قنات حسن آباد مشیر از مهریز تا یزد نزدیک به ۴۶ کیلومتر است که این قنات به ۱۸ کیلومتر کول گذاری نیاز دارد که ۶ کیلومتر آن انجام شده است.
وی ادامه داد: ۵۱۰ متر گودبرداری، ۶۴۰ متر خرابی کشی و آزاد سازی مسیر آب و همچنین طوقه چینی و درپوش گذاری ۳۰ حلقه چاه در طول مسیر این قنات در حال اجرا می باشد.

وی در پایان افزود: از تمامی توان و ظرفیت شهرستان برای نگهداری میراث نیاکان خود بهره گرفته و با نظارت مستمر و بهره گیری از دستور کار کارشناسی، عملیات مناسب را برای حفاظت فیزیکی و کاهش خطرات احتمالي ناشي از بلاياي طبيعي و دسترسي به آبـدهي پایدار و حفظ کیفیت آب را فراهم خواهیم ساخت.