مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد از صرفه جویی حدود 9 میلیون متر مکعبی آب با کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز در 8 سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۳ حلقه چاه غیر مجاز کشف و شناسایی شده است گفت: این امر صرفه جویی ۹ میلیون متر مکعبی آب در استان یزد را در پی داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۹ حلقه چاه غیر مجاز کشف و شناسایی شده است و تعداد ۷۳ حلقه چاه پر شده است که بخشی از این چاه ها مربوط به سال های گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۴۰۰ حلقه چاه فعال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب و بهداشت در سطح استان وجود دارد، ابراز کرد: تعداد ۲ هزار و ۲۷۲ حلقه چاه کشاورزی، ۷۲۰ حلقه چاه صنعت و خدمات و ۴۵۰ حلقه چاه شرب و بهداشت در حال بهره برداری جهت تامین مصارف بخش های مورد اشاره می باشد.