در راستای جهش تولید در بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار،طی سال 1402، 49 میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات به طرح های بخش کشاورزی شهرستان خاتم اختصاص داده شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ حسین حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با بیان آنکه کشاورزی مردمی‌ترین بخش اقتصاد و تضمین کننده امنیت غذایی کشور می باشد؛ گفت: این اعتبار به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید داخلی از محل تسهیلات تبصره ۱۸ به کشاورزان شهرستان اختصاص داده شده است.

حیدری با بیان آنکه منابع مالی ابزار اصلی توسعه اشتغال و تحول در بخش کشاورزی می باشد؛ گفت: ایجاد فرصت های شغلی و افزایش بهره وری با اختصاص تسهیلات امکان پذیر است که ضروری است؛ در قانون بودجه، ازدیاد سهم کشاورزان مورد توجه ویژه مسئولین قرار گیرد.
وی با اشاره به شعار امسال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: به منظور دستیابی به جهش تولید در بخش کشاورزی ضروری است؛ از تمام ظرفیت‌های موجود برای کمک به کشاورزان استفاده نماییم.