مدیر تامین و انتقال شرکت آب منطقه ای یزد از پیشرفت 70 درصدی طرح تجهیز ایستگاه های پمپاژ خط آبرسانی شهرستان های تفت و مهریز به دیزل ژنراتور تامین برق اضطراری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ، گلستانی مقدم مدير تامين و انتقال شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: با توجه به اینکه ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب به شهرستان های تفت و مهریز در زمان قطعی برق با مشکل مواجه می شود، عملیات نصب و راه اندازی چهار دستگاه دیزل ژنراتور برق جهت آبرسانی پایدار به این دو شهرستان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه ۵۰ میلیارد ریال است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل احداث جایگاه های لازم و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۳۵۰ کیلو ولت آمپر در ایستگاه پمپاژ شماره یک، نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ۳۵۰ کیلو ولت آمپر در ایستگاه زین آباد و همچنین نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ۲۵۰ کیلو ولت آمپر در ایستگاه سفید کوه است.

گلستانی مقدم در پایان هدف از اجرای این پروژه را افزایش پایداری انتقال آب به دو شهرستان تفت و مهریز دانست.