عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده مردم در منطقه تاریخی شهرداری گفت: باتوجه به نیاز حفر چاه جذبی در منطقه تاریخی، این اقدام اکنون آغاز و با توجه به اولویت و نیاز سنجی در برخی معابر این منطقه که هنگام وقوع سیل دچار آبگرفتگی می شود، چاه جذبی حفر می شود.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده مردم در منطقه تاریخی شهرداری افزود: بعد از وقوع سیل در سال های اخیر و ایجاد تهدید برای ساختمان ها و معابر منطقه تاریخی یزد، جهت حفظ و نگهداری آن شهرداری حفر چاه های جذبی را در دستور کار قرار داد.

وی در خصوص دیگر اقدامات شهرداری در منطقه تاریخی بیان کرد: پیاده رو سازی خیابان عاصی زاده نیز آغاز شده است و کف سازی سنتی پیاده راه های منطقه تاریخی نیز از اولویت های شهرداری به شمار می رود.

خامسی گفت: همچنین لکه گیری و مرمت آسفالت برخی معابر منطقه تاریخی نیز در دستور کار است و گذر ۱۶ متری موتوری سپاه با توجه به درخواست مردمی عملیات آسفالت آن انجام شد.

نماینده مردم در منطقه تاریخی شهرداری در بخش دیگر از سخنان خود خاطرنشان شد: آزادسازی فاز یک خیابان نقیب زاده به اتمام رسید و فاز دوم با اعتبار۵۰۰ میلیارد ریال به زودی آغاز می شود.