با اجرای طرح هوشمند سازی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران میزان بهره وری و سودآوری شرکت به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ، مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی با بیان اینکه شرکت سنگ آهن اولین شرکت معدنی است که به صورت حرفه ای نقشه راه تحول دیجیتال را طراحی و تدوین کرده است گفت: با اجرای طرح هوشمندسازی میزان بهره وری و سودآوری شرکت به بیش از ۲۰ درصد می رسد.
وی به بازدید کارشناسان چینی شرکت چاینا الکترونیک از شرکت سنگ آهن مرکزی اشاره کرد و افزود: طبق تفاهمنامه ای که بین شرکت سنگ آهن با شرکت چاینا الکترونیک به امضا رسیده کارشناسان این شرکت برای بررسی دقیق و مشاهده فرایندها در شرکت حضور پیدا کردند تا زمینه هوشمندسازی در حوزه کاری معاونت معدنی و تولید را راه اندازی کنند.
حمیدیان با بیان اینکه شرکت چایناالکترونیک شرکت قوی در حوزه هوشمندسازی است اضافه کرد:این شرکت راهکارهای خوبی در ایجاد امنیت و پایداری بالا، صرفه اقتصادی و پوشش ارتباطی مناسب دارد.
وی تصریح کرد: نگاه کارشناسان این شرکت چینی پس از بازدید از بخش های مختلف شرکت نگاه مثبتی بوده و به زودی زمینه فعالیت فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بیان کرد: این شرکت در حوزه هوشمندسازی در ۶۰ کشور دنیا فعالیت های مختلفی انجام داده و قرار است موضوع هوشمندسازی در کل زنجیره عملیات معدنی و تولیدی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را نیز اجرایی کند.
حمیدیان در ادامه با بیان اینکه هوشمندسازی در شرکت سنگ آهن موجب حذف نیروی انسانی نمی شود گفت: این موضوع فقط به منظور افزایش راندمان کاری، شفاف سازی، بهره وری و سودآوری انجام می گیرد.
وی افزود: فرصت های کاهش هزینه در نقاط مختلف زنجیره ارزش، مورد بررسی قرار گرفته تا با هوشمندسازی این فرایند بهینه شود و میزان سودآوری را بالا ببرد.
وی ادامه داد: برای هوشمندسازی نیاز به ارائه پلت فرم ، زیرساخت و امنیت اطلاعات و سایبری است  که مشاور هوشمندسازی شرکت تمامی موارد را اجرایی می کند.
حمیدیان با بیان اینکه امسال یکی از معادن شرکت به طور هوشمند به بهره برداری می رسد گفت: دنیا در حال هوشمند شدن است و ما نیز با مطالعات و بررسی هایی که انجام داده ایم تا ۵ سال آینده در حوزه هوشمندسازی فعال خواهیم بود.