چهار عمل جراحی آنوریسم آئورت در یک روز، توسط دکتر سید مسعود حسینی (فوق تخصص جراحی عروق) دربیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ این فوق تخصص جراحی عروق افزود: آنوریسم آئورت به معنای افزایش غیر طبیعی قطر و کاهش ضخامت دیواره شریان اصلی بدن است که در صورت عدم درمان و پارگی این شریان موجب مرگ بیمار می شود.

دکتر حسینی اظهار داشت: این بیماران با همراهی کارکنان اتاق عمل قلب و عروق بیمارستان شهید صدوقی تحت جراحی قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت تحت مراقبت حرفه ای پرستاری در بخش آی سی یو جراحی قلب و عروق بیمارستان بوده و پس از انتقال به بخش جراعی عروق با سلامت کامل مرخص شدند.
دکتر سید علی صدر (متخصص قلب و عروق) و دکتر مرآت (متخصص بیهوشی) در انجام این اعمال جراحی حضور داشتند.

رشته جراحی عروق در استان یزد عمری نزدیک به سه سال دارد و در طول این مدت حدود ۵۰ جراحی آنوریسم آئورت به روش باز و بسته در بیمارستان شهید صدوقی انجام شده است.