مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد از اعمال قانون و جریمه سنگین دستفروشان مرغ زنده، ماهی و آبزیان خوراکی در راستای ارتقای سلامت شهروندان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ ابوالقاسم ابوالحسنی با اشاره به خطر افتادن سلامت شهروندان، از اعمال قانون سختگیرانه دستفروشان مرغ زنده، ماهی و آبزیان خوراکی سطح شهر خبر داد و گفت: با طرح های مشترک بازرسی این اداره با اداره دامپزشکی شهرستان یزد، کلیه دستفروشان مرغ زنده ماهی و آبزیان خوراکی در سطح شهر جمع آوری خواهند شد.

وی ضمن اینکه از شهروندان خواست تا از خرید مرغ زنده و آبزیان که بدون مجوز دامپزشکی و به صورت غیر بهداشتی عرضه می شوند خودداری کنند، افزود: عرضه این گونه مواد غذایی به صورت دستفروشی مورد تأیید اداره دامپزشکی و بهداشت نیست.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد با بیان این که از دستفروشان جمع آوری شده در مرتبه اول جریمه سنگین و تعهد رسمی اخذ می شود، تصریح کرد: در صورت تکرار، ضمن توقیف خودرو، به مراجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.