سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر در بازه زمانی فروردین ماه لغایت پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۲۴ لغایت ۵ صبح خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمد سعید کاشفی با اشاره به بازدید های دوره ای و نظرات مشاور گیاه پزشکی سازمان و توصیه های ارائه شده در خصوص نوع مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان، از برنامه سازمان برای سم پاشی درختان سطح شهر در کنترل و مبارزه با آفات گیاهی با رویکرد بهره گیری از سموم شیمیایی بر پایه گیاهی و زیست پذیر خبر داد.

وی رسالت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری در خصوص نگهداری فضای سبز را بهره گیری از علم روز در استفاده از تجهیزات و سموم شیمیایی عنوان کرد و افزود: در این خصوص سازمان به صورت جدی هدفگذاری و برنامه دارد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: در بازه زمانی ۱۴ فروردین ماه لغایت پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ به صورت دوره ای سمپاشی از ساعت ۲۴ لغایت ۵ صبح در مسیرهای تعیین شده در حال انجام است، همچنین به صورت موضعی در سطح شهر و با هدف کنترل آفات موضعی سمپاشی نیز در ساعات خنک روز صورت خواهد پذیرفت.

کاشفی از شهروندان درخواست کرد در دوره سم پاشی درختان، همکاری لازم را با عوامل سازمان داشته باشند و حتی الامکان خودرو شخصی خود را در مسیرهای اعلام شده قرار ندهند و همچنین از قرار دادن مواد غذایی در بالکن در طول این مدت بپرهیزند و درب و پنجره های مشرف به منازل خود را در طول این دوره بسته نگه بدارند.

وی در پایان تصریح کرد: چنانچه شهروندان در معابر عمومی شهری، درختی را دچار آفت زدگی یا بیماری مشاهده کردند، موقعیت محل را به سامانه ارتباط مردمی شهرداری یزد به شماره ۱۳۷ گزارش نمایند.