مدیر منطقه چهار شهرداری یزد از اصلاح هندسی و اجرای آسفالت مسیر دسترسی به حوزه علمیه حضرت زینب(س) و دانشگاه پیام نور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ سید ابوالفضل کشفی گفت: با هدف کاهش بار ترافیکی و سهولت رفت و آمد دانشجویان، پروژه اصلاح هندسی و اجرای آسفالت مسیر دسترسی به حوزه علمیه حضرت زینب(س) و دانشگاه پیام نور در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال به اتمام می رسد.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد هزینه اجرای این پروژه را ۲۰ میلیارد ریال بیان کرد.

کشفی تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه شامل ۲۰۰۰ مترطول جدول گذاری و ۴هزار و ۲۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت است.