رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد گفت: همکاری شهرداری منطقه بافت تاریخی، اداره اوقاف و میراث فرهنگی در راستای مرمت، حفظ و استفاده از خانه ها و آب انبارهای بافت تاریخی صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: در این جلسه کمیسیون پیشنهاد شد با ایجاد تفاهم نامه بین شهرداری و اوقاف، آب انبار های وقفی مرمت و برای استفاده در زمینه گردشگری به شهرداری واگذار شود.

وی افزود: حدود ۱۰۶ آب انبار توسط اوقاف در شهر یزد شناسایی شده است که تاکنون۲۰ آب انبار برای گردشگری واگذار شده است.

به گفته حقیرالسادات، حدود ۴۰۰ خانه ثبت شده وقفی در یزد شناسایی شده است که ۱۰۰ خانه آن قابل استفاده و مابقی نیاز به بازسازی دارد که با همکاری شهرداری و اوقاف و مرمت آن می توان برای انجام امور خیریه استفاده کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: همچنین ضرورت دارد در تمام محلات تاریخی مجموعه های فرهنگی ورزشی تشکیل شود که مقرر شد با اوقاف در خصوص واگذاری برخی مکان های وقفی در راستای استفاده ورزشی فرهنگی شهروندان، بحث و گفتگو شود.