برداشت ۶۰ هزار تن پسته تر در شهرستان خاتم آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از آغاز برداشت پسته از سطح ۱۴ هزار هکتار از باغات بارور شهرستان خبر داد.

مهدی فتحی گفت: ۱۵ هزار و ۸۲۶ هکتار از باغات شهرستان خاتم به محصول پسته اختصاص دارد که از این میزان ۱۴ هزار هکتار بارور و هزار و ۸۲۶ هکتار غیر بارور است.

فتحی پیش بینی کرد: بالغ بر ۶۰ هزار تن محصول پسته تر از سطح باغات برداشت و روانه بازار مصرف شود.

نامبرده افزود: میانگین عملکرد این محصول یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پسته خشک در هکتار است.

وی با بیان آنکه مهمترین ارقام پسته خاتم، رقم‌های احمدآقایی، اکبری، اوحدی وکله قوچی می باشد؛ اظهار کرد: هرات با تولید بهترین و با کیفیت ترین پسته اکبری یکی از مهمترین قطب های تولید این محصول در بازارهای داخلی و خارجی است.