دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد، با تاکید بر اهمیت ایجاد اشتغال بومی و دانش‌آموختگان دانشگاهی، این مهم را سیاست اصلی استان در حوزه اشتغال عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر، مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در ششمین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با بیان اینکه نزدیک به ۲۴هزار بیکار دانش‌آموخته در سطح استان داریم،گفت: لازم است فکری اساسی برای متقاضیان اشتغال بومی برای دانش‌آموختگان و بانوان استان کرد و در این راستا تکالیف و برنامه‌های متفاوتی برای برخی از دستگاه‌های اجرایی استان داریم.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه سیاست اصلی استان در حوزه اشتغال، ایجاد اشتغال بومی است، تاکید کرد: در تلاشیم برای ایجاد شغل‌های مناسب دانش‌آموختگان و بانوان هدف‌گذاری تحول و تغییری اساسی ایجاد کنیم.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، تصریح کرد: هرچند در آمار نرخ بیکاری مردان استان به نرخ بیکاری طبیعی زیر ۵ درصد رسیده‌ایم، اما نباید از ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان بومی غافل شد.

دهقانی‌زاده همچنین به کاهش نرخ بیکاری بانوان استان اشاره کرد و اظهار داشت: ضروریست با تمام قوا در جهت کاهش این نرخ تلاش کرد چرا که هنوز به جایگاه مناسب در این حوزه نرسیده‌ایم.

ارایه برنامه توسعه اقتصادی و استغالزایی منتخب شهرستان تفت، بررسی عملکرد روند اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۳ در سامانه رصد اشتغال، تشریح روند اجرایی برگزاری رویداد جذب سرمایه‌گذار در سطح روستاهای استان و بررسی درخواست متقاضیان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله دستورکارهای این نشست بود که به آن پرداخته شد.