با ایثار یک هموطن دیگر بیست و پنجمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مرحومه عذرا کفاش بنادکوکی ۴۳ ساله که بعلت سکته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.

دکتر محمد پورشمسی افزود: کبد و کلیه ها ی این ایثارگر، در بیمارستان ابو علی سینای شیراز، به بیماران نیازمند پیوند شد.